Sectoren

innovatief* integraal* onderzoek*

Data-analyse theatersector

Bureau Lahaut heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek voor de cultuur-, media- en vrijetijdssector. Zo hebben wij voor het sectoradvies theater van de Raad voor Cultuur (RvC) data-analyses uitgevoerd. De RvC had behoefte aan een kwantitatief inzicht in de prestaties van de meerjarig gesubsidieerde podiumkunsteninstellingen. Bureau Lahaut heeft voor elk van de vier podiumkunstendisciplines (theater, dans, muziek en muziektheater) in beeld gebracht hoe de instellingen zich sinds 2013 hebben ontwikkeld op het gebied van geografische spreiding en publieksbereik.

Onderzoek voor de boekensector

De afgelopen jaren heeft Bureau Lahaut samen met KVB Boekwerk gewerkt aan verschillende onderzoeken voor de boekensector. KVB Boekwerk is het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector. Wij hebben bijvoorbeeld via analyses van verkoopdata de inkomsten van auteurs in kaart gebracht. Ook hebben wij door het uitvoeren van secundaire analyses op bestaande consumentendata doelgroepen beschreven voor het lenen, kopen en lezen van boeken.

Arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector

Wij verrichten ook ongevraagd onderzoek om de culturele sector te verstevigen. Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacaturecijfers in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over zzp’ers uit de sector kunst heeft Bureau Lahaut een deskresearch uitgevoerd. In de deskresearch stond de vraag centraal wat de uurtarieven van zzp’ers uit de sector kunst zijn. Door deze uurtarieven te vergelijken met (aanverwante) sectoren wordt geanalyseerd hoe marktconform zzp’ers uit de sector kunst werken. Hiervoor is bestaande onderzoeksdata gebruikt.

Andere voorbeelden van onderzoek

Onderstaande lijst geeft een inzicht in de onderzoeken die wij de afgelopen jaren zoal hebben uitgevoerd:

  • Het in kaart brengen van de groeipotentie van een nieuw te bouwen bioscoop. Met behulp van deskresearch en CBS data-analyse is bepaald hoe groot het marktgebied en bezoekerspotentieel is. Vervolgens is het verzorgingsgebied verder geanalyseerd met geomarketing software GfK RegioGraph. Dit heeft geresulteerd in een nauwkeurig omschreven marktgebied.
  • Onderzocht hoe de financieringsmix van Nederlandse films in elkaar steekt. Voor de analyse zijn de financiële gegevens uit de publicaties van het Nederlands Filmfonds (i.c. Film Facts & Figures) verrijkt met data uit drie andere bronnen (i.c. MaccsBox, LUMIERE en IMDb). Hierdoor werd het mogelijk de filmfinanciering te analyseren voor de diverse soorten films. Focus van de analyse is de subsidiëring door het fonds via de selectieve, suppletie- en de production incentiveregelingen.
  • Deskresearch naar het belang van social selling. Bij social selling worden online kanalen – zoals sociale media – gebruikt om (potentiële) klanten en bezoekers te bereiken. Voor dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd.