Wat doet een marktonderzoeksbureau?

Home » Full service onderzoeksbureau » Wat doet een marktonderzoeksbureau?

Beschrijving marktonderzoeksbureau

Een marktonderzoeksbureau doet objectief onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven en/of overheid. Het onderzoek helpt opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen.

Aantal marktonderzoekbureaus in Nederland

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2023) zijn er in Nederland 5.430 vestigingen van marktonderzoeksbureaus met SBI-code 7320 die zich bezighouden met markt- en opinieonderzoek. Ruim 80% van de markt- en opiniebureaus die onder deze SBI-code vallen zijn eenmanszaken. 15% van de bureaus bestaat uit 2-10 werkzame personen. Slechts 5% van de bureaus heeft 10 of meer werkzame personen in dienst. Benieuwd naar het aantal marktonderzoeksbureaus per provincie? Op deze pagina kunt u er meer over lezen.

Specialisaties

Marktonderzoeksbureaus specialiseren zich in bepaalde onderzoeksmethoden. Ook focussen ze zich op een aantal sectoren waarnaar onderzoek wordt gedaan. Zo is Bureau Lahaut gespecialiseerd in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast verrichten wij veel onderzoek voor de culturele sector en de vrijetijdsindustrie.

Opdrachtgevers vinden kwaliteit belangrijk

Naast opdrachtgevers uit de culturele sector of de vrijetijdsindustrie, verrichten wij ook onderzoek voor opdrachtgevers uit andere sectoren. Opdrachtgevers vinden het vooral belangrijk dat er gedegen onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek moet betrouwbare, valide en representatieve onderzoeksresultaten opleveren.     

Marktonderzoekers

Onderzoekers die werkzaam zijn bij een marktonderzoeksbureau beschikken over een HBO- of WO-diploma. Om maatwerk te leveren is het noodzakelijk dat onderzoekers zich snel kunnen inleven in complexe onderzoeksprojecten. Daarnaast zijn onderzoekers stevige sparingspartners voor opdrachtgevers. Zo adviseren onderzoekers opdrachtgevers over de formulering van een onderzoeksvraag of de keuze voor een onderzoeksmethode. Onderzoekers hebben dus een belangrijke adviserende rol.

Werkzaamheden marktonderzoeksbureau

Marktonderzoeksbureaus verzamelen zelfstandig gegevens door veldwerk uit te voeren. Het veldwerk wordt in eigen beheer gedaan of uitbesteed aan een gespecialiseerde toeleverancier. Nadat de gegevens verzameld zijn, zijn onderzoekers verantwoordelijk voor een statistisch verantwoorde analyse ervan. Nadat de gegevens geanalyseerd zijn, interpreteren en duiden de onderzoekers de resultaten. De onderzoekresultaten worden tot slot op een heldere en aantrekkelijke manier opgeschreven en gevisualiseerd. Overigens, een onderzoeksbureau hoeft niet altijd verantwoordelijk te zijn voor het onderzoek van A tot Z. Een onderzoeksbureau kan ook worden ingezet om delen van het onderzoek uit te voeren. Zo kan een onderzoeksbureau enkel verantwoordelijk zijn voor de dataverzameling – bijvoorbeeld via een online onderzoekspanel – en verricht de opdrachtgever zelf de statistische analyse.

Bedrijfsmiddelen van een marktonderzoeksbureau      

Naast de specifieke expertise van de onderzoekers beschikken marktonderzoeksbureaus over verschillende soorten software. Denk bijvoorbeeld aan enquêtesoftware om (online) enquêtes te kunnen afnemen. Daarnaast worden er statistische computerprogramma’s gebruikt om de data te analyseren. Ook zetten onderzoeksbureaus software in om aantrekkelijke datavisualisaties te creëren of overzichtelijke dashboards te ontwikkelen.

Brancheorganisaties

De MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Marketing Research en Marketing Intelligence. De MOA bestaat uit vier specifieke bedrijfsgroepen; de marktonderzoekbureaus, de opdrachtgevers van marktonderzoek, de toeleveranciers en de selectiebureaus voor de marktonderzoeksbranche.