Segmentatie onderzoek

Met segmentatie onderzoek worden verschillende groepen klanten onderscheiden. Na een segmentatie onderzoek door Bureau Lahaut bent u beter in staat uw producten en diensten af te stemmen op specifieke doelgroepen. Door middel van geavanceerde statistische analyses worden groepen klanten gevormd uit de steekproef of uit uw klantenbestand. Daarbij worden klanten die veel op elkaar lijken aan een bepaalde groep toegekend, terwijl de onderlinge verschillen tussen groepen zo groot mogelijk worden gemaakt. Zo kunt u uw marketing- en communicatiebeleid per doelgroep ‘fine-tunen’.