Opinieonderzoek

Onderzoekstechnieken voor opinieonderzoek

Hoe staan Nederlanders of andere doelgroepen tegenover een specifiek onderwerp? Bureau Lahaut geeft inzicht in de landelijke of lokale opinie rondom diverse onderwerpen. Voor opinieonderzoek kunnen diverse onderzoekstechnieken worden ingezet. Door de inzet van online onderzoekspanels kan bijvoorbeeld vlot informatie en opinies worden verzameld. Daarnaast kunnen er ook telefonische enquetes worden afgenomen. Opnieonderzoeken kunnen representatief zijn voor de gehele Nederlandse bevolking, maar ook voor bepaalde specifieke doelgroepen (denk aan ‘millennials‘, ‘gepensioeneerden’, ‘werklozen’, ‘hoger opgeleiden’ et cetera). De uitkomsten van opnieonderzoeken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor promotie- en marketingdoeleinden maar ook voor het bereiken van het nieuws. Opinieonderzoek is meer dan alleen een onderzoekstechniek. Het draait ook om een kwalitatief goede enquête, een strakke planning, een representatieve steekproef en een professionele, objectieve interpretatie van het resultaat.

Representativiteit bij opinieonderzoek

Bij het gebruik van onderzoekspanels waarbij respondenten zichzelf kunnen aanmelden (de zogenaamde acces panels) moet de onderzoeker zich bewust zijn van de effecten van zelfselectie. De respondenten die zichzelf hebben aangemeld – en het kennelijk leuk of belangrijk vinden om enquêtes in te vullen – vormen namelijk geen respresentatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Bureau Lahaut houdt rekening met dit soort methodologische beperkingen wanneer onderzoek wordt uitgevoerd, en indien nodig komen wij gepaste oplossingen. Lees hier verder over het gebruik van online onderzoekspanels voor opinieonderzoek.