Marktverkennend onderzoek

Inzicht in de huidige markt

Voor een marketingbeleid is het onontbeerlijk om inzicht te hebben in de huidige markt. De grootte van verschillende doelpopulaties, marktpenetraties en marktaandelen vormen belangrijke input voor een goed marketingbeleid en de serieuzere businesscase. Het verzamelen van de relevante gegevens en het helder presenteren ervan is een vak apart. Bureau Lahaut is voor u de juiste partner om tot een gedegen marktverkenning te komen.