Onderzoeksbureaus in Limburg

Home » Full service onderzoeksbureau » Onderzoeksbureaus in Limburg

Onderzoeksbureaus in Limburg

Onderzoeksbureaus doen objectief onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven en/of overheid. Het onderzoek helpt opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2023) zijn er in Nederland 5.420 vestigingen van marktonderzoeksbureaus met SBI-code 7320 die zich bezighouden met markt- en opinieonderzoek. Ruim 80% van de markt- en opiniebureaus die onder deze SBI-code vallen zijn eenmanszaken. 13% van de bureaus bestaat uit 2-10 werkzame personen. Slechts 4% van de bureaus heeft 10 of meer werkzame personen in dienst. Het aantal marktonderzoeksbureaus is in Nederland sinds 2013 gedaald met ruim 10%.

Bureau Lahaut is een (markt)onderzoeksbureau dat in Limburg is gevestigd. 3% van alle marktonderzoeksbureaus in Nederland heeft ook een Limburgs vestigingsadres. Dit komt neer op 180 vestigingen die zich bezighouden met markt- en opinieonderzoek. Sinds 2013 is het aantal marktonderzoeksbureaus dat zich in Limburg bevindt, gedaald met ruim 20%. Deze daling is relatief twee keer zo groot als de daling van het aantal vestigingen in Nederland (-10%).

Ontwikkeling aantal vestigingen in Limburg

Sinds 2010 daalt het aantal vestigingen in Limburg dat zich bezighoudt met markt- en opinieonderzoek met gemiddeld 2%. In 2010 waren er nog 255 vestigingen actief, in 2023 is dat aantal gedaald naar 180 (-30%).

Aantal vestigingen per regio in Limburg

Meer dan de helft van alle Limburgse vestigingen die zich bezighoudt met markt- en opinieonderzoek bevindt zich in Zuid-Limburg. Sinds 2010 zien wij absoluut en relatief de grootste afname van het aantal vestigingen in Zuid-Limburg.