Marktonderzoek

Marktonderzoek is iets anders dan publieksonderzoek. Goed uitgevoerd marktonderzoek leidt tot inzichten in nieuwe doelgroepen. Publieksonderzoek is vooral bedoeld voor inzichten in bestaande klant- of bezoekgroepen. Marktonderzoek is een uitkomst wanneer er behoefte bestaat aan een algemeen beeld van de markt. In een marktonderzoek komen dan ook respondenten aan bod die nog geen klant zijn van een organisatie. Zij leveren uitermate belangrijke informatie op. Marktonderzoek is dus zeer geschikt om beleid vast te stellen om nieuwe (type) bezoekers of klanten te werven.

Haalbaarheidstudie

Ook is marktonderzoek uitermate geschikt om de haalbaarheid van een nieuwe dienst of product te toetsen. Evenals publieksonderzoek is marktonderzoek een onmisbaar element in de marketing- en communicatiestrategie.

Doelpopulatie

Als uw dienst of product specifiek ontwikkeld is voor senioren, heeft het geen zin om pubers te bevragen. Bureau Lahaut heeft ervaring en contacten om een onderzoek uit te zetten in een steekproef die voldoet aan de specifieke achtergronden van de doelpopulatie.

Fasen marktonderzoek

Marktonderzoek kent een aantal tussenfasen voordat het onderzoeksrapport opgeleverd wordt. Klik hier voor een overzicht.