Kwalitatief onderzoek

Onderzoek naar gedrag, denkbeelden, emoties of motieven

Bureau Lahaut is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Bij kwalitatief onderzoek hebben wij tot doel informatie te verzamelen over:

  • menselijk gedrag, denk bijvoorbeeld aan koop- en gebruiksgedrag;
  • denkbeelden, denk bijvoorbeeld aan imago en opinies;
  • emoties, denk bijvoorbeeld aan bezoekbeleving of gevoelens bij merken;
  • motieven, denk bijvoorbeeld aan koopmotieven.

Onderzoeksresultaten geven diepgang, maar kunnen niet gegeneraliseerd worden

Kwalitatief onderzoek fungeert voor Bureau Lahaut vaak als vooronderzoek. Het vooronderzoek levert ons hypotheses op die later via een kwantitatief onderzoek worden getoetst. Omdat kwalitatief onderzoek meestal klein van opzet is, kunnen wij de onderzoeksresultaten niet generaliseren of kwantificeren. Wilt u gefundeerde cijfermatige uitspraken kunnen toekennen aan onderzoeksresultaten, dan kan Bureau Lahaut voor u ook kwantitatief onderzoek uitvoeren.  

Methoden van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoeksmethoden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het gesprek volledig open wordt gevoerd. Dit gebeurd meestal aan de hand van een checklist met vraagpunten. De gesprekken kunnen individueel plaatsvinden (open interviews), maar ook in groepsverband (groepsdiscussies of focusgroepen). Vervolgens kan door Bureau Lahaut met de input van de gesprekken bijvoorbeeld customer journey maps worden gemaakt.

Het consumentengedrag kan door ons ook systematisch worden geobserveerd. De observaties worden gecombineerd met het stellen van (enquête)vragen over het geobserveerde gedrag.

Ook het vormen van casestudy’s – een verzameling verhalen van klanten uit diepte-interviews – of het inventariseren van meningen van deskundigen, zijn voorbeelden van kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek kan ook via (online) enquêtes plaatvinden, door bijvoorbeeld het stellen van open enquêtevragen.

Bureau Lahaut en kwalitatief onderzoek

Marktonderzoeksbureau Bureau Lahaut heeft ruime ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Wilt u geheel vrijblijvend uw onderzoeksvraag aan ons voorleggen, neem dan contact met ons op.