Practice #6 Deskresearch

Deskresearch (ook wel literatuuronderzoek of bureauonderzoek genoemd) is het verzamelen van gegevens die al beschikbaar zijn over een bepaald onderwerp. Bureau Lahaut neemt deskresearch erg serieus. Wij zijn van mening dat publieksonderzoek of marktonderzoek niet los kan worden gezien van een gedegen deskresearch. Het voordeel van deskresearch is dat het een relatief goedkope vorm van onderzoek is.

Externe bronnen voor analyse

Tijdens een deskresearch maakt Bureau Lahaut, indien beschikbaar, gebruik van vier soorten externe bronnen:

  1. Ambtelijk statistisch materiaal
  2. Literatuuronderzoek
  3. Secundaire analyses op bestaande data
  4. Inhoudsanalyse van massacommunicatieteksten en inhoudsanalyse van documenten van organisatie.

Op deze manier wordt voorkomen dat nieuw onderzoek gegevens oplevert die feitelijk al bekend waren. Daarnaast krijgt de klant een vollediger onderzoeksrapport dat alle facetten van de probleemstelling in de analyse meeneemt.

Enkele nadelen

Enkele nadelen van deskresearch zijn dat sommige verzamelde gegevens niet meer actueel zijn. Daarnaast kan het zijn dat de verkregen informatie uit de deskresearch vaak niet die informatie oplevert die men voor het oplossen van het eigen probleem noodzakelijk acht. Goed uitgevoerde deskresearch van Bureau Lahaut vormt dan ook een belangrijke aanvulling op het publieksonderzoek of het marktonderzoek.

Interne gegevens zeer bruikbaar!

Veel bruikbare gegevens zijn al binnen een organisatie beschikbaar. Deze zijn erg nuttig voor het onderzoek. Het meest bekend zijn:

  • Eigen administratie kan een goede basis vormen voor het bepalen van het klantprofiel (mits een database aanwezig is).

Tip: registreer uw verzamelde gegevens systematisch (zorg ervoor dat de front office het nut ervan inziet).