Deskresearch

De juiste databron vinden

Deskresearch wordt ook wel literatuuronderzoek of bureauonderzoek genoemd. Bij deze vorm van onderzoek verzamelt Bureau Lahaut gegevens die al beschikbaar zijn over een bepaald onderzoeksonderwerp. Wij hebben hier veel ervaring mee. Wij onderstrepen het belang van dit type onderzoek. Onze mening is dan ook dat gedegen publieksonderzoek of marktonderzoek niet los van deskresearch staat. Deskresearch hoeft niet uitgebreid te zijn. Het voordeel van deskresearch is dat het een relatief goedkope vorm van onderzoek is.

Externe databronnen bij deskresearch

Bureau Lahaut gebruik van een aantal soorten externe databronnen:

  • analyse van ambtelijk statistisch materiaal (SCP, CBS et cetera);
  • meta-analyse (analyse van de analyses);
  • literatuuronderzoek;
  • secundaire analyses op data van door anderen verrichte enquêtes;
  • inhoudsanalyse van communicatieteksten en documenten van organisaties (bestudering van de “grijze” literatuur);
  • data verkregen via webcrawling en datamining.

Interne databronnen bij deskresearch

De interne bronnen zijn over het algemeen het gemakkelijkst toegankelijk. Een van de bekendste bronnen is de eigen administratie. Denk hierbij aan debiteuren- en verkoopadministratie, kasregisters en verkooprapporten. Customer Relationship Management (CRM) zijn ook uitermate geschikt als databron voor onderzoek. Met een CRM-systeem kunnen bedrijven klantgegevens up-to-date houden, klantcontacten bijhouden en klantaccounts beheren. CRM-systemen zijn ontworpen voor bedrijven die hun klantrelaties en Customer Lifetime Value (CLV) willen verbeteren. Omdat bedrijven en organisaties elke dag gigantische hoeveelheden gegevens genereren, zijn deze systemen onontbeerlijk geworden. Vandaar dat dit soort systemen belangrijke databronnen vormen.

Efficiënt onderzoek

Met het uitvoeren van een gedegen deskresearch voorkomen wij dat nieuw onderzoek gegevens oplevert die feitelijk al bekend waren. Daarnaast leveren wij hiermee een vollediger onderzoeksrapport dat alle facetten van de probleemstelling in de analyse meeneemt.

Deskresearch als aanvulling op kwalitatief onderzoek

Enkele nadelen zijn dat sommige verzamelde gegevens niet meer actueel zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat de verkregen informatie niet die informatie oplevert die wij voor het oplossen van het probleem noodzakelijk achten. Goed uitgevoerd deskresearch vormt dan ook meestal een aanvulling op het publieksonderzoek of het marktonderzoek zelf.

Voorbeeld trendanalyse door onderzoeksbureau Bureau Lahaut
Voorbeeld trendanalyse door onderzoeksbureau Bureau Lahaut

Trendanalyses

Bij een deskresearch kunnen onderzoeksdata uit verschillende tijdsperioden worden samengebracht. Dit leidt ertoe dat dit soort onderzoek trends en marktbewegingen zichtbaar maakt.