Behoefte onderzoek

In een behoefte onderzoek wordt bepaald welke (latente) behoeften de verschillende doelgroepen hebben. Daarnaast wordt onderzocht  wat men er voor over heeft om deze behoeften te vervullen in termen van geld, tijd en andere investeringen. Na een behoefte onderzoek bent u beter in staat in te spelen op de steeds veranderende wensen en eisen van consumenten.

Een behoefte onderzoek wordt meestal door middel van face-to-face interviews uitgevoerd gecombineerd met kwantitatief onderzoek (schriftelijke enquête).