Full service onderzoeksbureau

Afhankelijk van uw informatiebehoefte stelt Bureau Lahaut een onderzoekstraject op. Wij zorgen ervoor dat het gehele onderzoekstraject is afgestemd op specifieke vragen. Ook kunnen wij zowel het gehele onderzoek, als onderdelen ervan, zoals dataverzameling en dataverwerking, voor u uitvoeren. Type onderzoeken: