Full service onderzoeksbureau

Van data-analyse tot onderzoeksrapportage

Full service onderzoeksbureau Bureau Lahaut neemt u het volledige onderzoekstraject van data-analyse tot datavisualisatie en rapportage uit handen. Wij nemen ook delen van het onderzoeksproject op ons. Het streven is om met onze onderzoeken concrete informatie en advies te leveren, zodat u weloverwogen beslissingen kunt maken.

Vaak uitgevoerde onderzoeken door Bureau Lahaut

Lid van de Marktonderzoek Associatie

Onderzoeksbureau Bureau Lahaut is lid van de Marktonderzoek Associatie (MOA). Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren. En daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Wij onderschrijven de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Bureau Lahaut is lid van MOA Marktonderzoek Associatie1
Alleen onderzoeksorganisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren.

Waaruit bestaat full service?

Stap 1 Probleemanalyse

Een onderzoeksproces bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek begint altijd met een onderzoeksvraag of een probleemstelling. Dit is de hoofdvraag van het onderzoek. Daarnaast kunnen er een aantal deelvragen worden geformuleerd. Deelvragen helpen de hoofdvraag te beantwoorden. Het is voor het onderzoeksproces belangrijk dat er goed wordt nagedacht over de onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag moet duidelijk afgebakend zijn en recht doen aan het onderzoeksdoel. Het is ook belangrijk om een verkenning van de literatuur over het onderwerp uit te voeren. Wat is er al bekend over het onderwerp, wie is de onderzoeksgroep en is nieuw onderzoek wel noodzakelijk? Dit zijn onder andere de vragen die in stap 1 uitgewerkt moeten worden.

Stap 2 Onderzoeksontwerp

Stap 2 in het onderzoeksproces is het nadenken over hoe de onderzoeksdata verzameld en geanalyseerd wordt. Bij bestaande data (bijvoorbeeld verkregen via open data of data mining) zal de nadruk meer liggen op hoe de data te analyseren. Bij nieuwe data ligt de nadruk meer op de steekproefmethode en de wijze van bevragen van respondenten.

Stap 3 Dataverzameling

Stap 3 is de dataverzameling. Het kan hierbij gaan om webcrawling en data mining activiteiten maar ook om het verspreiden van een enquete onder de doelpopulatie (bij kwantitatief onderzoek). Registratiedata kan verkregen worden door bijvoorbeeld wearables en smartphones. Observeren, interviewen of het houden van focusgesprekken zijn vaak voorkomende dataverzamelingsmethoden bij kwalitatief onderzoek.

Stap 4 Data-analyse

Het analyseren van de verzamelde data is stap 4 in het onderzoeksproces. Hier komt – bij kwantitatief onderzoek – statistiek om de hoek kijken. Er zijn talloze manieren om data te analyseren, varierend van beschrijvende statistiek via tellingen en kruistabellen tot en met geavanceerde methodes zoals statistische cluster– en regressieanalyses. Bij kwalitatief onderzoek bestaat vaak het misverstand dat er geen analysetechnieken kunnen worden toegepast. Kwalitatief onderzoek kan niet op dezelfde manier geanalyseerd worden als kwantitatief onderzoek, maar er zijn wel degelijk analysemethoden voor ontwikkeld zoals ordening en labelling.

Stap 5 Rapportage

To slot stap 5 de rapportage. Door het gebruik van aantekkelijke (interactieve) datavisuals kunnen onderzoeksresultaten in een oogopslag duidelijk worden. Toch is het goed om de onderzoeksresultaten ook uit te schrijven omdat de onderzoeker al doende zelf ook beter tot inzicht komt. Voor het overdagen van informatie, data en kennis kunnen er infographics gemaakt worden. Dit kan voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, website, instructieve tekening of een interactieve applicatie. 

Onderzoeksproces in vijf stappen. Full service onderzoeksbureau Bureau Lahaut
Een gesimplificeerde weergave van het onderzoeksproces. Vijf stappen: van probleemanalyse tot rapportage.