Figuur 6: Marktaandeel van gevraagd opleidingsniveau per type arbeidscontract 2017