Figuur 3: Marktaandelen verschillende type arbeidscontracten per organisatiegrootte (%)