Geldstromen in AV-sector

Home » Expertises » Culturele sector » Geldstromen in AV-sector

Geldstromen uit exploitatie

Volgens Toekomst Cultuurbeleid (2018) kent de AV-sector een aantal geldstromen uit exploitatie; namelijk betalingen van consumenten, inkomsten van reclames, handel in dataverkeer (big data) en inkomsten die voortkomen uit rechten. De betalingen van consumenten spelen een grote rol. Het gaat dan om bioscoop of filmtheater bezoekers, of abonnees van video on demand platforms.

Overheidsfinanciering

Verder is er sprake van financiering via de overheid, zo wordt audiovisuele content gefinancierd via het Filmfonds en Fonds Creatieve Industrie. Het Filmfonds ontvangt jaarlijks rond de 50 miljoen euro voor filmproducties binnen de Nederlandse filmsector. Het Fonds Creatieve Industrie heeft jaarlijks een budget van 15 miljoen euro, waarvan ook een klein deel beschikbaar is voor innovatieve producties zoals games. Naast de landelijke ondersteuning is er ook stimulering op gemeentelijk niveau, met name via subsidies voor filmfestivals en film theaters (Toekomst Cultuurbeleid, 2018).

CineSud

Een regionale filmstichting die de moeite waard is om te benoemen is CineSud. CineSud presenteert zich als filmhub die actief is in de grensregio’s van Nederland (met name Limburg), België en Duitsland. De stichting (co)initieert jaarlijks een tiental filmproducties en organiseert allerlei film gerelateerde activiteiten zoals festivals, trainingen, etc. (CineSud, z.d.). In juni werd bekend dat de staatssecretaris van Cultuur en Media een financiële impuls gaat geven aan regionale filmtalenthubs, waaronder ook CineSud.