Game-industrie in Nederland

Home » Expertises » Culturele sector » Game-industrie in Nederland

Jonge industrie

De game-industrie is een jonge industrie die sinds een aantal jaren in opkomst is in Nederland (’t Hooft, 2012). Dit is behoorlijk recent, want zo’n 20 jaar geleden liep Nederland nog ontzettend achter op het gebied van games in vergelijking met grootmachten als Japan en de VS. Ook het feit dat de helft van de huidige gamebedrijven is opgericht na 2005 zegt veel over hoe recent deze ontwikkeling is. Momenteel kent de Nederlandse game-industrie 4560 werkenden en 630 bedrijven. Het gaat dan om relatief kleine bedrijven (Cultuurmonitor, 2022). In Nederland spelen tussen de 7,4 en 7,6 miljoen mensen games. Hieraan wordt ongeveer een uur per dag besteed. 39% van de Nederlanders bezat een gameconsole in 2022 (Cultuurmonitor, 2022).

Geen typische mannenhobby meer

De gamemarkt is de afgelopen sterk veranderd. Waar gamen eerst vooral een ‘mannenhobby’ was of alleen voor kinderen, heeft het veld zich inmiddels over alle delen van de samenleving uitgebreid. Games worden steeds meer onderdeel van andere (culturele) domeinen. Applied games spelen hier een grote rol in (’t Hooft, 2012). Dit zijn games die een doel dienen buiten entertainment, zoals mensen iets leren of gedrag veranderen. Een voorbeeld is de toepassing van virtual reality games tegen eenzaamheid in de ouderenzorg. Hierbij kunnen ouderen via VR terug naar hun vertrouwde omgeving in een retro woonkamer of tv-programma’s uit hun jonge jaren kijken (Applied-Games, z.d.). Ongeveer een derde van de gameontwikkelaars houdt zich bezig met deze applied games (Cultuurmonitor, 2022). De overige ontwikkelaars houden zich voornamelijk bezig met entertainment games, waarvoor ook steeds meer businessmodellen beschikbaar zijn door de opkomst van smartphones, platformen als Facebook en gameconsoles zoals de Xbox.

Kritiek: er moet meer geld bij

Hoewel het dus steeds beter gaat met de Nederlandse game-industrie, volgens NRC (2021) is er een jaarlijkse omzet van 225-300 miljoen euro, is er zeker nog ruimte voor verbetering. Ter vergelijking, Finland (een land met slechts 5 miljoen inwoners) heeft een jaarlijkse omzet van 2,5 miljard euro. Gamemakers zijn voornamelijk kritisch op het gebrek aan interesse vanuit de Nederlandse overheid. Bovendien zou er een slecht investeringsklimaat zijn waardoor bedrijven naar het buitenland uitwijken (NRC, 2021). De subsidiemogelijkheden zijn voor game-ontwikkelaars in Nederland vrij beperkt. Ze zijn voornamelijk aangewezen op het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dat tussen 2019-2021 zo’n 300.000 euro aan subsidies verstrekte. Dit is een stuk minder dan de bedragen die omringende landen investeren (Cultuurmonitor, 2022), Zo heeft België een Gamefonds dat in 2012 in het leven werd geroepen om nationale gamemakers te ondersteunen. Dit fonds krijgt jaarlijks 1 miljoen euro toegekend (Mediawijs, z.d.).

men playing games
Hoewel het dus steeds beter gaat met de Nederlandse game-industrie, volgens NRC (2021) is er een jaarlijkse omzet van 225-300 miljoen euro, is er zeker nog ruimte voor verbetering (foto: Kevin Malik).