Onderzoek voor de cultuursector

Home » Expertises » Culturele sector » Onderzoek voor de cultuursector

Data-analyse sectoradvies theater van de Raad voor Cultuur

Bureau Lahaut heeft ruime ervaring met het uitvoeren van onderzoek en data-analyses voor de cultuursector. Zo hebben wij voor het sectoradvies theater van de Raad voor Cultuur (RvC) data-analyses uitgevoerd. De RvC had behoefte aan een kwantitatief inzicht in de prestaties van de meerjarig gesubsidieerde podiumkunsteninstellingen. Bureau Lahaut heeft voor elk van de vier podiumkunstendisciplines (theater, dans, muziek en muziektheater) in beeld gebracht hoe de instellingen zich sinds 2013 hebben ontwikkeld op het gebied van geografische spreiding en publieksbereik.

Arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector

Wij verrichten ook ongevraagd onderzoek om de culturele sector te verstevigen. Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacaturecijfers in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er Kamervragen gesteld.

Kamervragen naar aanleiding van onderzoek Bureau Lahaut

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de kennis over zzp’ers uit de sector kunst heeft Bureau Lahaut een deskresearch uitgevoerd. In de deskresearch stond de vraag centraal wat de uurtarieven van zzp’ers uit de sector kunst zijn. Door deze uurtarieven te vergelijken met (aanverwante) sectoren wordt geanalyseerd hoe marktconform zzp’ers uit de sector kunst werken. Hiervoor is bestaande onderzoeksdata gebruikt. Onder andere Trouw besteedde aandacht aan dit onderzoek.

Andere voorbeelden van onderzoek voor de cultuursector

Bureau Lahaut heeft onderzocht hoe de financieringsmix van Nederlandse films in elkaar steekt. Voor de analyse zijn de financiële gegevens uit de publicaties van het Nederlands Filmfonds (Film Facts & Figures) verrijkt met data uit drie andere bronnen (MaccsBox, LUMIERE en IMDb). Hierdoor werd het mogelijk de filmfinanciering te analyseren voor de diverse soorten films. Focus van de analyse is de subsidiëring door het fonds via de selectieve, suppletie- en de production incentiveregelingen.

Deskresearch naar het belang van social selling. Bij social selling worden online kanalen – zoals sociale media – gebruikt om (potentiële) klanten en bezoekers te bereiken. Voor dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd.