Beleidsonderzoek en evaluaties

Home » Expertises » Beleidsonderzoek en evaluaties

Beleidsonderzoek is essentieel in de gehele beleidscyclus. Wij ondersteunen organisaties in de publieke en private sector bij de voorbereiding en evaluatie van beleid. Daarnaast kunnen wij met onderzoek het nemen van complexe beslissingen ondersteunen. Bureau Lahaut maakt gebruik van wetenschappelijke getoetste analyse- en onderzoeksmethoden om betrouwbare, integrale en relevante uitspraken te kunnen doen.

Wat is beleidsonderzoek?

Beleidsonderzoek is een proces waarbij gegevens worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd om beleidsmakers te voorzien van relevante informatie die hen helpt bij het nemen van beslissingen over beleidskwesties.

Methodische triangulatie

Beleidsonderzoek omvat een uitgebreid spectrum aan onderzoeksmethoden met als doel beleid te ondersteunen en/of te evalueren. Bij de meeste beleidsonderzoeken die wij uitvoeren maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden die worden samengevoegd tot een op maat gemaakte aanpak (zie voorbeeld: methodische triangulatie). We maken onderscheid tussen inventariserend onderzoek, waarbij we informatie verzamelen, en evaluatief onderzoek, waarbij we de effectiviteit van beleid beoordelen.

Het doel van beleidsonderzoek

Het doel van beleidsonderzoek is om inzicht te krijgen in complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals toegang tot cultuur, onderwijs, economie en sociale rechtvaardigheid. Het onderzoek omvat vaak het analyseren van bestaande gegevens, het uitvoeren van enquêtes, interviews, focusgroepen, case studies en andere methoden om informatie te verzamelen die relevant is voor het beleidsproces.

Beleidsonderzoek draagt ​​bij aan evidence-based beleidsvorming, waarbij beslissingen worden genomen op basis van objectieve en wetenschappelijke analyse in plaats van louter op basis van politieke overwegingen of persoonlijke opvattingen. Het uiteindelijke doel is om effectief beleid te ontwikkelen en te implementeren dat positieve veranderingen teweegbrengt in de samenleving.

Voorbeeld doelen evaluatie-onderzoek

Model: verschillende procesonderdelen dat via evaluatie-onderzoek wordt onderzocht.