Deskresearch

De juiste databron vinden

Deskresearch wordt ook wel literatuuronderzoek of bureauonderzoek genoemd. Deze vorm van onderzoek is het verzamelen van gegevens en data die al beschikbaar zijn over een bepaald onderzoeksonderwerp. Bureau Lahaut heeft hier veel ervaring mee en onderstrepen het belang van dit type onderzoek. Wij zijn dan ook van mening dat publieksonderzoek of marktonderzoek niet los kan worden gezien van een gedegen deskresearch. Het voordeel van deskresearch is dat het een relatief goedkope vorm van onderzoek is.

Externe databronnen

Tijdens een deskresearch maakt Bureau Lahaut gebruik van een aantal soorten databronnen:

  • Analyse van ambtelijk statistisch materiaal (SCP, CBS et cetera)
  • Meta-analyse (analyse van de analyses)
  • Literatuuronderzoek
  • Secundaire analyses op data van door anderen verrichte enquĂȘtes
  • Inhoudsanalyse van communicatieteksten en documenten van organisaties (bestudering van de “grijze” literatuur)
  • Data verkregen via webcrawling en datamining

Efficient onderzoek

Door het uitvoeren van een gedegen bureau-onderzoek wordt voorkomen dat nieuw onderzoek gegevens oplevert die feitelijk al bekend waren. Daarnaast krijgt de klant een vollediger onderzoeksrapport dat alle facetten van de probleemstelling in de analyse meeneemt.

Deskresearch als aanvulling op kwalitatief onderzoek

Enkele nadelen van bureau-onderzoek zijn dat sommige verzamelde gegevens niet meer actueel zijn. Daarnaast kan het zijn dat de verkregen informatie uit de deskresearch vaak niet die informatie oplevert die men voor het oplossen van het eigen probleem noodzakelijk acht. Goed uitgevoerde bureau-onderzoek vormt dan ook meestal een goede aanvulling op het publieksonderzoek of het marktonderzoek zelf.

deskresearch is vaak onmisbaar voor gedegen onderzoek