Datavisualisatie bibliotheekstatistiek

Home » Datavisualisaties » Interactieve datavisualisaties » Datavisualisatie bibliotheekstatistiek

De KB verzamelt via het Bibliotheekonderzoeksplatform gegevens van lokale bibliotheken, provinciale bibliotheekinstellingen en de online Bibliotheek. Deze gegevens worden door het CBS gecontroleerd op betrouwbaarheid en validiteit en door de KB aan de minister van OCW geleverd ten behoeve van beleidsontwikkeling (bron: KB). Naar aanleiding van een WOB-verzoek, is de totale set gegevens openbaar gemaakt. Voor meer informatie de website van KB. De gegevens hebben betrekking op het jaar 2016.