‘Cultuur moet meer van iedereen worden’

‘Cultuur moet meer van iedereen worden’

Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

TILBURG (ANP) – Culturele instellingen en kunstenaars die vernieuwend bezig zijn met bijvoorbeeld urban arts, ontwerpen en popmuziek, moeten meer geld en kansen krijgen. Zo moeten zij een breder en gevarieerder publiek voor cultuur interesseren. Dat zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarin staan de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2021-2024. De zogenoemde basisinfrastructuur, de gezamenlijke instellingen die een directe subsidie van het rijk krijgen, krijgt over die periode 44 miljoen per jaar meer, heeft de minister besloten. Dat geld komt uit de 80 miljoen extra die al voor de cultuur in het algemeen was toegezegd vanaf 2020, maar nog niet precies was bestemd.

“Door aandacht voor andere kunstvormen en nieuwe generaties, bereiken we ook groepen die zich misschien minder aangesproken voelen door wat er nu in schouwburgen, concertzalen en musea te beleven is,” aldus de minister. In genoemde basisinfrastructuur krijgen daarom nu verder ook festivals, letteren en crossovers een plek. Het podiumaanbod voor de jeugd wordt ook uitgebreid en er komt meer aandacht voor ontwikkeling van talent in alle disciplines.

Eerlijke beloning

“De culturele basisinfrastructuur moet het beste bevatten dat het culturele leven te bieden heeft. We koesteren de orkesten, theaters en dansgezelschappen die geweldige kwaliteit leveren. Daarnaast moeten nieuwe vormen, andere genres en nieuw publiek er een plaats in krijgen”, aldus Van Engelshoven. Maar ze investeert onder meer ook extra in opera: 1,5 miljoen voor Opera Zuid en De Nederlandse Reisopera.

Ook is het belangrijk dat kunstenaars een eerlijke beloning ontvangen voor hun inspanningen, zegt Van Engelshoven. Instellingen moeten de zogenoemde Fair Practice Code over eerlijk loon onderschrijven, willen ze subsidie krijgen.

Subsidieregeling

Verder komt er nu geld van het rijk om musea met een gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal belang te ondersteunen: één gemeentelijk of provinciaal museum per provincie. Bestuurders kunnen musea voordragen voor een bijdrage van een kwart miljoen per jaar.

In het najaar moet de subsidieregeling voor de basisinfrastructuur definitief worden vastgesteld. Dan kunnen er tot 1 februari aanvragen worden ingediend, waarover met Prinsjesdag 2020 de besluiten duidelijk worden.

Meer informatie:

Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen in verband met het vaststellen van de criteria voor vierjaarlijkse subsidiëring in de periode 2021-2024.