Bureau Lahaut is partner van het CBS data-ecosysteem

Bureau Lahaut is partner van het CBS data-ecosysteem

Bureau Lahaut is partner van het CBS data ecostysteem

Het data-ecosysteem biedt overzicht, verbindt en ondersteunt overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen bij het werken aan datagedreven oplossingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het initiatief genomen voor dit data-ecosysteem, waarin een brede en diverse groep bedrijven, academische instellingen en overheden (waaronder het CBS) het totale aanbod aan data-producten en -diensten beter wil afstemmen op de behoefte bij gemeenten en provincies. Het data-ecosysteem is een initiatief waarin we als Nederland internationaal vooroplopen.

In het data-ecosysteem brengen we samenwerkingsverbanden tot stand voor het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en technologieën en kunnen nieuwe ideeën ontstaan voor innovaties en business modellen die zowel nationaal als internationaal succesvol kunnen zijn. Door samen te werken en ons eenduidig te presenteren willen we het voor overheidsorganisaties makkelijker maken de weg te vinden bij het gebruik van data voor allerlei maatschappelijk relevante onderwerpen. Voor bedrijven wordt het eenvoudiger om aanbod te ontwikkelen op basis van een behoefte. Voor meer informatie, bezoek de website van het data-ecosysteem.

Bureau Lahaut is partner van het CBS data-ecosysteem
Bureau Lahaut is partner van het CBS data-ecosysteem