Bureau Lahaut onderzocht regionale filmfondsen in Europa

Bureau Lahaut onderzocht regionale filmfondsen in Europa

people sitting on gang chairs

“Hollywood aan de Wadden” is een onderzoek dat gericht is op het identificeren van potentiële stimuleringsinstrumenten ter bevordering van de verdere ontwikkeling en innovatie van het audiovisuele productie-ecosysteem in de Noord Nederlandse provincies. Dit onderzoek schetst een route voor het vestigen van een duurzame en lokaal verankerde audiovisuele sector die krachtig genoeg is om een centrale rol te spelen binnen een bredere ecosystemische context. Dit ecosysteem omvat ook (semi)publieke instanties, organisaties, netwerken, talenten, educatieve voorzieningen en betrokken lokale en regionale overheidsinstanties. Het versterken van het audiovisuele ecosysteem draagt bij aan de verdere ontwikkeling en expressie van de cultuur en identiteit van de regio, evenals aan de regionale economische groei.

Stimuleringsmaatregelen Europese films

Bureau Lahaut heeft hoofdstuk 4 voor zijn rekening genomen. In dit hoofdstuk wordt de scope verbreed van Noord-Nederland naar Europees niveau. Hierbij wordt niet alleen een overzicht gegeven van stimuleringsmaatregelen voor de audiovisuele sector in Europa, maar wordt ook dieper ingegaan op twee voorbeelden van regionale stimulering in het buitenland: Ierland en Noorwegen. Zonder financiële steun van overheidsinstanties is het buitengewoon uitdagend om Europese films te produceren. Dit komt doordat het afzetgebied voor Europese films, vanwege taalbarrières, relatief beperkt is en de concurrentie van Amerikaanse films aanzienlijk groot. De rechtvaardiging voor het verstrekken van subsidies aan de filmindustrie wordt doorgaans gezocht in de culturele bijdragen die films kunnen leveren. Beleidsmakers gaan primair uit van het idee dat binnenlandse films kunnen bijdragen aan het behoud en de overdracht van culturele waarden, normen en ideeën. Daarnaast spelen zichtbaarheid (toerisme) en economische motieven een rol (werkgelegenheid, vestigingsklimaat).

U kunt het rapport en de samenvatting via deze link downloaden.