Boekkopers in beeld gebracht

Boekkopers in beeld gebracht

Tien jaar consumentenonderzoek en vooruitblik

Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd? Klopt het beeld wel dat 50+ vrouwen nog steeds het vaakst boeken kopen? Is de groep Nederlanders die nooit een boek koopt gelijk gebleven? En, wat staat de boekenmarkt in de nabije toekomst te wachten?

KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Bureau Lahaut onderzocht hoe de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen tien jaar is veranderd. In drie artikelen worden de bevindingen gepresenteerd: over de ontwikkeling 2009 – 2018, over de verhouding online en offline en een vooruitblik naar 2025. Met de interactieve grafieken kunt u uw eigen selecties maken (op bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleiding, regio) en zien waar uitdagingen en groeipotentieel zijn.

Tien jaar consumentenonderzoek en vooruitblik

Voorbeeld van een interactieve grafiek uit het onderzoek