Wanneer is onderzoek betrouwbaar?

Home » Wanneer is onderzoek betrouwbaar?

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de vraag of en in hoeverre de onderzoeksresultaten beïnvloed worden door toevalsfouten. De dataverzameling, methode en onderzoeksresultaten zijn betrouwbaar wanneer ze bij herhaling hetzelfde resultaat opleveren.

Belangrijkse aspecten van betrouwbaar onderzoek

Betrouwbaarheid in onderzoek verwijst naar de mate waarin de resultaten van een studie consistent en herhaalbaar zijn. Een betrouwbaar onderzoek is erop gericht om nauwkeurige en consistente resultaten te produceren. Hier zijn enkele belangrijke aspecten die bijdragen aan de betrouwbaarheid van een onderzoek:

  1. Interne consistentie: de meetinstrumenten die in het onderzoek worden gebruikt, moeten consistent zijn. Als bijvoorbeeld een vragenlijst wordt gebruikt, moeten de vragen gericht zijn op het meten van hetzelfde concept en op een vergelijkbare manier worden gesteld.
  2. Stabiliteit: de resultaten van het onderzoek moeten stabiel zijn over tijd en onder verschillende omstandigheden. Dit betekent dat als hetzelfde onderzoek op verschillende momenten wordt uitgevoerd of op verschillende plaatsen, het vergelijkbare resultaten oplevert.
  3. Herhaalbaarheid: een betrouwbaar onderzoek kan worden herhaald door andere onderzoekers met vergelijkbare resultaten.
  4. Validiteit: hoewel verschillend van betrouwbaarheid, is validiteit ook essentieel. Validiteit verwijst naar de mate waarin een meetinstrument meet wat het beoogt te meten. Een instrument kan betrouwbaar zijn maar niet valide als het niet meet wat het zou moeten meten.