Beleidsverkenning wisselwerking cultuur en economie

Beleidsverkenning wisselwerking cultuur en economie

rapport Pas de deux Beleidsverkenning wisselwerking cultuur en economie

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning’. Het rapport geeft inzicht in de relatie tussen ruimtelijke patronen, cultureel aanbod en concurrentiekracht.

“Uit het onderzoek blijkt dat gebieden met betrekkelijk veel kenniswerk(ers), wanneer het culturele aanbod niet ter plekke is, aanbod ‘lenen’ uit andere delen van de supermetropool. Tegelijkertijd trekken gebieden met een sterk cultureel aanbod in meer perifere delen van ons land geen extra kenniswerk en/of kenniswerkers aan. Deze twee constateringen lijken aanleiding voor de gevolgtrekking dat, vanuit het oogpunt van het stimuleren van de regionale economie, cultuur maar beperkt een zelfstandige beleidsknop is waaraan gedraaid kan worden. Wel is het een aanleiding aandacht te besteden aan het interstedelijk bereikbaarheidsnetwerk.” (rapport Pas de deux, p. IV, )

Wel kunnen steden en regio’s met een gespecialiseerd cultuuraanbod door de grote reisbereidheid van cultuurconsumenten voor met name gespecialiseerde cultuurvormen bovenregionale en (inter)nationale markten aanboren. (…)  “Of ook individuele steden door een gespecialiseerder cultuuraanbod altijd meer economische aantrekkingskracht ontwikkelen, blijft wel een vraag; cultuur is een belangrijke, maar nog niet voldoende voorwaarde daarvoor. Economischeaantrekkingskracht wordt door veel meer factoren bepaald dan alleen cultuur.” (p. IV)

Bron (en rapport): Rijksoverheid