Analyse culturele participatie

Analyse culturele participatie

Ticketing Group

Voor Ticketing Group heeft Bureau Lahaut onderzoeksdata over cultuurparticipatie geanalyseerd. De data zijn afkomstig van een enquête-onderzoek dat in vier Europese landen is uitgevoerd (n: 4.000). De landen die in het onderzoek zijn meegenomen zijn Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. De enquête gaat over (receptieve) cultuurparticipatie en de wijze waarop tickets worden gekocht. Daarnaast is met de enquête geïnventariseerd hoe populair streams van culturele instellingen zijn. De onderzochte sectoren zijn de bioscoopsector, theatersector, museumsector en de muziekpodia en -festivalsector. De onderzoeksbevindingen worden tijdens het congres Into Culture gepresenteerd. Het congres vindt online plaats op woensdag 23 juni 2021. Congresdeelnemers krijgen het volledige onderzoek gratis opgestuurd. U kunt zich via deze link inschrijven.