Hoe moet het cultuurbeleid vanaf 2021 eruitzien?

Hoe moet het cultuurbeleid vanaf 2021 eruitzien?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) denkt samen met de cultuursector na over het huidige cultuurbeleid. Functioneert het beleid, of is het toe aan een herziening? Hoe moet het cultuurbeleid vanaf 2021 eruitzien?

Ontwikkelingen in de samenleving en in de culturele sector beïnvloeden elkaar over en weer. Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, vergrijzing, krimp, en ook de verwachte groei van het aantal inwoners in de stedelijke gebieden, hebben gevolgen voor de vraag naar het gesubsidieerde cultuuraanbod. Tegelijkertijd hebben deze veranderingen invloed op de totstandkoming van dit aanbod.

In Cultuurbeleid 2021-2024 Stedelijke en regionale profielen nodigt minister Van Engelshoven (OCW) de samenwerkende gemeenten en provincies uit om, samen met het culturele veld, profielen op te stellen waarin zij hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio beschrijven, de uitdagingen die zij gezamenlijk willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen hiervoor en de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid.

Toespraak van minister Van Engelshoven op 14 juni 2018

Bron: Rijksoverheid.nl

Foto: Pixabay / Epicantes