Onderzoek ‘De staat van de professionele podiumkunsten in Limburg’

Onderzoek ‘De staat van de professionele podiumkunsten in Limburg’

Onderzoek door onderzoeksbureau Bureau Lahaut in Maastricht naar de podiumkunsten in Limburg

Bureau Lahaut heeft de staat van de professionele podiumkunsten in Limburg in kaart gebracht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde begin 2024 de meest recente cijfers met betrekking tot podiumorganisaties in Nederland waar professionele podiumkunsten worden vertoond. Deze CBS-data hebben ons geïnspireerd om het onderzoek uit te voeren.

Bijdrage leveren aan een duurzame en bloeiende podiumkunstensector

Met het onderzoek streven wij ernaar inzicht te verkrijgen in (de ontwikkelingen van) het aanbod en de vraag naar podiumkunsten in Limburg. Daarnaast inventariseren wij de capaciteit en de beschikbaarheid van podia. De statistieken vergelijken wij met die van andere provincies, zodat we de onderzoeksresultaten van duiding en context kunnen voorzien. Met het onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende podiumkunstensector in Limburg.

Veel meer voorstellingen

Limburgse podia hebben in 2022 3.000 voorstellingen van professionele makers geprogrammeerd. Dit is een opvallende stijging van 15% ten opzichte van de jaren vóór corona. In de jaren 2016 t/m 2019 waren er jaarlijks gemiddeld 2.600 voorstellingen te zien. We vermoeden dat deze stijging te maken heeft met ‘inhaalconcerten’.

Bezoek minder hard toegenomen

Het totale bezoek in 2022 is met 5% gestegen van 687.000 (gemiddelde 2016 t/m 2019) naar 723.000. De minder grote stijging van de bezoekersaantallen ten opzichte van het aantal voorstellingen (+15%) komt doordat het publiek terughoudend was om direct na corona de culturele sector weer te bezoeken, uit angst voor coronabesmettingen. Daarnaast waren cultuurliefhebbers hun routine kwijtgeraakt; het bezoek aan podiumkunsten was tijdelijk uit het systeem geraakt. Bovendien waren doelgroepen vooral bezig met het inhalen van sociale contacten en borrels, waardoor er minder vrije tijd overbleef voor podiumkunstenbezoek.

Veel popmuziek te horen in Limburg

De Limburgse podia programmeren relatief veel popmuziek. Vier op de tien geprogrammeerde voorstellingen behoren tot deze discipline (landelijk: drie op de tien). De Limburgse podia programmeren relatief weinig theatervoorstellingen. In Nederland is twee op de tien geprogrammeerde voorstellingen een theatervoorstelling. In Limburg is dat één op de tien.

Publiekscapaciteit

In Limburg zijn er 113 (zit)plaatsen per 10.000 inwoners beschikbaar. Dit is de helft minder capaciteit dan in de provincies Noord-Holland en Groningen, waar respectievelijk 232 en 219 (zit)plaatsen per 10.000 inwoners beschikbaar zijn.

Meer weten?

Via deze link kunt u het gehele onderzoek lezen. Hieronder kunt u het dashboard bekijken en/of downloaden.

Dagblad de Limburger heeft een mooi artikel geschreven over het onderzoek.

Het dashboard met alle onderzoeksresulaten