Bureau Lahaut is partner van het CBS data ecostysteem

Bureau Lahaut is partner van het CBS data-ecosysteem

Het data-ecosysteem biedt overzicht, verbindt en ondersteunt overheden, bedrijven en wetenschappelijke instellingen bij het werken aan datagedreven oplossingen.

Unlock-the-true-potential of your cultural venue article written by Dimitri Lahaut

Unlock the true potential of your cultural venue (article written by Dimitri Lahaut)

For cultural venues and those active in the cultural sector, it is important that there are studies that investigate the needs and motivations of target groups. The marketers can then translate the research results into innovative concepts, improved marketing and communication strategies and new cooperative alliances. To facilitate this, Ticketing Group conducted a large-scale survey…
Lees verder

Ticketing Group

Analyse culturele participatie

Voor Ticketing Group heeft Bureau Lahaut onderzoeksdata over cultuurparticipatie geanalyseerd. De data zijn afkomstig van een enquête-onderzoek dat in vier Europese landen is uitgevoerd (n: 4.000). De landen die in het onderzoek zijn meegenomen zijn Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. De enquête gaat over (receptieve) cultuurparticipatie en de wijze waarop tickets worden gekocht. Daarnaast is…
Lees verder

Bureau Lahaut biedt unieke stageplek

Bureau Lahaut  zoekt een stagiair(e) die ons ondersteunt bij lopende onderzoeken. Daarnaast vragen wij de stagiair ons te helpen met marketing- en communicatie activiteiten. Er zijn tevens – na overleg – mogelijkheden om een eigen onderzoek uit te voeren. Lees verder.

Datadashboard boekensector

Coronamonitor boekensector opgeleverd

De afgelopen weken heeft Bureau Lahaut samen met KVB Boekwerk hard gewerkt om data uit de boekensector te verwerken in overzichtelijke dashboards. De monitor wordt wekelijk bijgewerkt met GfK-cijfers over de boekverkoop in Nederland. Op deze manier houdt de boekensector de markt scherp in de gaten. De andere dashboards zijn op de website van KVB Boekwerk te bekijken. De…
Lees verder

Onderzoeksbureau-Bureau-Lahaut-analyse-boekenmarkt-2020-ism-KVB-Boekwerk

Boekensector in coronatijd

Marktonderzoeksbureau Bureau Lahaut heeft samen met KVB Boekwerk in kaart gebracht hoe de boekensector presteert in coronatijd. De publicatie is een cijfermatige analyse hoe de boekensector er nu voor staat, na een periode van versoepeling en aan de vooravond van strengere maatregelen.

health workers wearing face mask

Culturele sector krijgt extra ondersteuning

Het kabinet trekt bovenop de algemene steunmaatregelen 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen, zodat er naar verwachting ruim 700 miljoen beschikbaar is voor cultuur.

Onderzoeksbureau Bureau Lahaut is gevestigd aan de Herengracht 62 in Amsterdam

Bureau Lahaut is verhuisd

Bureau Lahaut is per 15 augustus 2020 verhuisd naar de Herengracht 62 te Amsterdam. Bureau Lahaut is het onderzoeksbureau voor de kunst- en cultuursector.

Het belang van bestsellers

Nieuwe analyse KVB Boekwerk i.s.m. Bureau Lahaut.

De economische ontwikkelingen binnen de creatieve industrie

Begin dit jaar is de nieuwe Monitor creatieve industrie verschenen. Het onderzoeksrapport toont de economische ontwikkelingen in de creatieve industrie, uitgedrukt in het aantal banen, vestigingen, productie en toegevoegde waarde.